Czy każdy może przeglądać akta księgi wieczystej?

Wojciech Sowiński23 sierpnia 2017Komentarze (0)

Dzisiaj, po trochę dłużej niż zwykle przerwie (wakacje!), postanowiłem przybliżyć Ci problem wglądu do akt księgi wieczystej.

Moje kontakty z Czytelnikami bloga, wskazują, że jest to temat budzący naprawdę duże zainteresowanie.

Myślę, że warto tą kwestie trochę odświeżyć i pogłębić.

O ile sam dostęp do treści aktualnych wpisów do księgi, w warunkach istnienia standardu elektronicznej księgi wieczystej jest bardzo łatwy, o tyle przejrzenie akt księgi może już się okazać problematyczne.

Nie wiesz co to są akta księgi wieczystej i co się w nich znajduje? Zajrzyj do mojego wcześniejszego wpisu, w którym wyjaśniam wszystko na ten temat. Znajdziesz tam też trochę informacji o dostępie do akt wieczystoksięgowych.

Czy akta księgi wieczystej są jawne?

Akta księgi wieczystej to w zasadzie informacje nie dostępne dla ogółu osób zainteresowanych ich treścią. Nawet jeśli udasz się do sądu w celu przejrzenia fizycznie znajdującej się tam księgi, to, po pierwsze: będzie Ci przez cały czas towarzyszył pracownik sądu, a po drugie: co do zasady nie dostaniesz do wglądu treści akt.

W treści akt księgi wieczystej mogą znajdować się przecież różnego rodzaju rozstrzygnięcia sądów, a także akty notarialne dokumentujące transakcje przeprowadzane przez byłych i obecnych właścicieli nieruchomości. Mnóstwo tam zatem danych osobowych, mogą się tam znajdować także niektóre informacje dotyczące życia rodzinnego czy sytuacji majątkowej właścicieli lub innych osób ujawnionych w księdze.

A to przecież informacje prywatne.

Dostęp do akt jest zatem prawnie ograniczony.

Interes prawny w dostępie do akt księgi wieczystej

Dostęp do akt uzyska jednak osoba, która ma w tym tzw. interes prawny.

Nie ma wątpliwości, że ten tzw. interes prawny posiada ten, kto jest wpisany do księgi.

Z całą pewnością nie chodzi tu jednak tylko o właściciela.

Te same uprawnienia ma KAŻDY, kto jest wpisany, a więc również np. dożywotnik, użytkownik wieczysty, osoba uprawniania z tytułu prawa pierwokupu, wierzyciel hipoteczny itd.

Co ważne, nawet jeśli Twoje prawa do nieruchomości nie są ujawnione w księdze, ale możesz je wystarczająco uprawdopodobnić to nie powinieneś mieć problemu z dostępem do akt księgi.

Ta sytuacja dotyczy osób uprawnionych do dochodzenia w procesie uzgodnienia treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym, spadkobiercy uprawnionego do uchylenia istniejącego stwierdzenia nabycia spadku, a także osoby której prawa ujawniono wadliwie lub ich nie ujawniono.

W praktyce, naprawdę różnie bywa. Zdarza się jeszcze czasami, że co sąd to obyczaj…

Jak wykazać interes prawny?

Przed pójściem do Wydziału Ksiąg Wieczystych przygotuj sobie zatem podręczny pakiet dokumentów (np. odpis skrócony aktu urodzenia lub zgonu, akt notarialny, testament itp.), które pozwolą Ci na pokazanie swojego związku z nieruchomością albo z osobą ujawnioną obecnie lub w przeszłości w księdze.

Zainteresował Cię ten wpis? Jeśli tak, to poleć go swoim znajomym. Możesz np. udostępnić go w mediach społecznościowych, np. LinkedIn albo Facebook.

***

Potrzebujesz pomocy prawnika w sprawie dotyczącej prawa nieruchomości lub ustawy o księgach wieczystych i hipotece?

Koniecznie zajrzyj do podstrony Kontakt.

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: