Pamiętaj o opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste

Wojciech Sowiński22 lutego 2017Komentarze (0)

Jak wynika z reakcji po poprzednich wpisach na ten temat (4 powody, dla których własność jest lepsza od użytkowania wieczystego oraz Jak pozbyć się aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste?), spore emocje wśród Czytelników bloga budzi użytkowanie wieczyste.

Opłata roczna a podatek od nieruchomości

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste bywa mylona z podatkiem od nieruchomości. Takie skojarzenia są całkowicie nietrafne. Podatek od nieruchomości to należność ze sfery prawa publicznego, obowiązują tu wszelkie gwarancje praw przewidziane Ordynacją podatkową. W szczególności – jeśli nie jesteś przedsiębiorcą – każdego roku otrzymasz od właściwego Wójta (ewentualnie Burmistrza albo Prezydenta) decyzję podatkową w której będzie wyraźnie wskazane ile i kiedy powinieneś zapłacić.

Inaczej jest z opłatą za użytkowanie wieczyste. Choć uiszczasz ją na rachunek bankowy gminy, nie jest to ściśle rozumiana należność podatkowa, ale opłata wynikająca z wiążącej Ciebie jako użytkownika wieczystego umowy cywilnoprawnej zawartej z właścicielem oddanego Ci gruntu. Uwaga – nawet jeśli tej umowy nie zawierałeś, a nawet nigdy nie widziałeś (bo prawo użytkowania wieczystego nabyłeś od poprzedniego użytkownika wieczystego), to i tak obowiązuje Cię ta umowa i określone w niej zasady płatności. Skoro już raz je określono w umowie (lub później w aktualizacji opłaty rocznej), to Twój wierzyciel nie ma obowiązku przypominania Ci o tym. Sam powinieneś pamiętać o terminie zapłaty oraz o wysokości opłaty.

Skutki spóźnienia z opłatą roczną za użytkowanie wieczyste

Wiele zależy tutaj od lokalnej praktyki i, mówiąc wprost, przychylności organów władzy (właścicieli gruntów) do ich kontrahentów – mieszkańców. Zdroworozsądkowo, w wypadku jeśli spóźniasz się z opłatą roczną, należy się spodziewać iż zostaniesz wezwany do zapłaty, czyli zostaniesz pisemnie upomniany przez wierzyciela o obowiązku zapłaty. Spóźniając się (nawet jeśli nie będzie wezwania) musisz również zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie.

Proces o opłatę roczną

Jeśli wezwanie do zapłaty skierowane do Ciebie nie przyniesie spodziewanego przez organ efektu, to niestety kolejnym etapem zwykle będzie skierowany przeciwko Tobie pozew o zapłatę. Bywają gminy, które decydują się na ten krok nawet bez wezwania do zapłaty i, choć nie uważam tego zachowania za eleganckie wobec użytkownika wieczystego, to prawnie pozostaje ono poprawne i skuteczne. W efekcie, o opłacie rocznej może Ci przypomnieć treść sądowego nakazu zapłaty lub wyroku. Przegrany przez Ciebie proces o zapłatę opóźnionej opłaty rocznej, to już nie tylko obowiązek uiszczenia odsetek, ale również kosztów procesu, w tym kosztów związanych z zaangażowaniem radcy prawnego lub adwokata po stronie wierzyciela. No chyba, że masz argumenty przemawiające za Twoją wygraną 🙂

Kiedy zapłacić: opłata roczna za użytkowanie wieczyste

Pamiętaj zatem, że masz obowiązek uiszczenia opłaty rocznej każdego roku do 31 marca. Unikniesz w ten sposób dodatkowych kosztów i możliwych kłopotów.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Sowiński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Sowiński z siedzibą w Bydgoszczy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem wsowinski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: