Własność lokalu po zakończeniu użytkowania wieczystego

Wojciech Sowiński30 sierpnia 2017Komentarze (0)

We wpisie z ubiegłego tygodnia, zapowiadałem oczekiwane wówczas rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie skutku upływu okresu użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiono lokal.

Jest to istotne zagadnienie dla tych wszystkich właścicieli mieszkań, których lokale znajdują się w budynkach (blokach lub kamienicach), a grunt pod nimi nie jest własnością właścicieli lokali, a jedynie przedmiotem użytkowania wieczystego.

Jeśli zatem co roku, do 30 marca, uiszczasz opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem, to powinieneś być żywo zainteresowany wspomnianą przeze mnie uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Własność lokalu po zakończeniu użytkowania wieczystego

Co ustalił skład 7 sędziów w miniony piątek w sprawie III CZP 11/17?

​Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie.

Rozstrzygnięcie tej treści to przełom, wyraźnie przesuwający ekonomiczną siłę prawa do nieruchomości ze Skarbu Państwa na właścicieli mieszkań.

Nie mogę się w tym miejscu powstrzymać od wyjścia na chwilę z butów prawnika i zadania retorycznego pytania, czy do takich konkluzji naprawdę nie mogliśmy jako państwo dojść na początku lat dziewięćdziesiątych?

Widocznie kapitalizm zakorzenia się stopniowo.

Wracając do samego rozstrzygnięcia, mam nadzieję wkrótce uzupełnić ten wpis o krótki komentarz do uzasadnienia uchwały. Na razie, muszę poczekać na jego sporządzenie.

Koniec użytkowania wieczystego

Nie ma zatem wątpliwości, że nasz system prawny coraz bardziej „wyzbywa się” instytucji użytkowania wieczystego. Przypominam, że już wkrótce spodziewana jest ustawa uwłaszczeniowa dla wszystkich gruntów objętych użytkowaniem wieczystym, które przeznaczone są na cele mieszkaniowe.

Postaram się wkrótce przybliżyć jej założenia.

***

Jeśli szukasz pomocy prawnika w kwestiach prawa nieruchomości lub ustawy o księgach wieczystych i hipotece, to zapraszam do podstrony Kontakt.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: