Co się stanie z Twoim mieszkaniem po wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego?

Wojciech Sowiński24 sierpnia 2017Komentarze (0)

Problem, o którym mowa w tytule wpisu był już obecny na blogu w artykule zatytułowanym 99 lat później czyli wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego. 

Zwróciłem wtedy uwagę na stanowiska zajęte zarówno przez Trybunał Konstytucyjny jak i przez Sąd Najwyższy, których skutkiem było zapewnienie właścicielom lokali dość komfortowej sytuacji.

Sytuacja właściciela lokalu dzisiaj

Po pierwsze, standardem pozostaje przedłużanie prawa użytkowania wieczystego na kolejne okresy. Tylko w wyjątkowej sytuacji właściciel gruntu nie zawrze z Tobą kolejnej umowy.

Po drugie, w ostateczności jeśli jednak dojdzie do wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego, będziesz mógł dochodzić pełnej rekompensaty za utracone prawo własności.

Sąd Najwyższy o wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego

Już jutro, to jest na piątek 25 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu Sądu Najwyższego podjęty zostanie temat skutków wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego dla sytuacji własnościowej lokalu.

Co ważne, Sąd Najwyższy zamierza procedować w składzie 7-osobowym. Jeśli dojdzie do podjęcia uchwały, można się spodziewać wypracowania stanowiska, z którego naprawdę trudno będzie się innym sądom, a także samemu Sądowi Najwyższemu wycofać.

Co się stanie z Twoim mieszkaniem po wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego?

Czy prawo własności lokalu wreszcie przeważy nad statusem prawnym gruntu pod budynkiem?

Byłby to kolejny krok podważający sens istnienia użytkowania wieczystego.

Czekam z niecierpliwością.

O rozstrzygnięciu – oczywiście poinformuję.

 

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: