O blogu

W moim blogu będę pisał o problemach stanu prawnego nieruchomości. Pomimo kolejnych działań ustawodawcy oraz dużej atrakcyjności cenowej nieruchomości, wskutek zbiegu wielu różnych czynników historycznych, politycznych i społecznych, pozostaje w Polsce mnóstwo nieruchomości o nieuporządkowanym stanie prawnym. Przekonałem się, że spór lub niepewność co do praw osób władających nieruchomością  przynoszą ogromne straty, uniemożliwiają inwestycje i rozwój przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.

Na blogu znajdziesz zatem informacje o problemach wpisywania i wykreślania praw z ksiąg wieczystych, wszelkich aspektach własności nieruchomości i użytkowania wieczystego, spadkach i zasiedzeniu, strategiach bezpiecznego inwestowania w nieruchomości o nieuporządkowanym stanie prawnym, a także o podatkowych skutkach tych spraw.

Jeżeli zatem stan prawny (prawie…) Twojej nieruchomości spędza Ci sen z powiek, to zapraszam do lektury!

*****