Jak dowiedzieć się kto jest właścicielem nieruchomości czyli o dziale II księgi wieczystej

Wojciech Sowiński22 grudnia 2016Komentarze (0)

Zanim odpowiem na pytanie postawione w tytule, zacznę od krótkiego nawiązania do moich pierwszych kroków w prawie nieruchomości.

Dość dawno temu po raz pierwszy udałem się do Sądu do Wydziału Ksiąg Wieczystych na tzw. badanie księgi. W czytelni akt pochyliłem się nad przyniesioną mi niepozorną teczką, przypominającą teczki spraw sądowych i… z poczuciem zawodu stwierdziłem, że „księga” nie ma w sobie za wiele ze swej wzniosłej i pobudzającej wyobraźnię nazwy.

Znacznie później, okazało się, że takie prawdziwe, stuletnie księgi rzeczywiście w sądach są, ale nie na co dzień i nie przy każdej nieruchomości ma się z nimi do czynienia.

Zatem, w wydziałowej czytelni, w której właśnie leżała przede mną księga wieczysta, zabrałem się do lektury zszytych w teczce dokumentów. Podejmując się badania księgi, miałem na celu ustalenie całokształtu widocznych w księdze i jej aktach informacji o stanie prawnym nieruchomości. To zadanie wymagające skrupulatności i znajomości struktury księgi oraz sposobu archiwizowania przez sądy akt ksiąg.

Po czym można było poznać, że przeglądałem księgę wieczystą jako początkujący?

Po tym, że wówczas nie miałem jeszcze odruchu zaczynania lektury od najważniejszej części księgi – od działu II. To tam znajdziesz odpowiedź na kluczowe pytanie dotyczące stanu prawnego nieruchomości – dowiesz się kto jest właścicielem działki, mieszkania, gospodarstwa itd.

Co więcej, mając do dyspozycji całość akt księgi wieczystej, możesz również prześledzić historię zmiany jej stanu prawnego oraz zmian geodezyjnych i innych zdarzeń prawnych (np. czy nie toczyły się wcześniej jakieś sprawy dotyczące statusu właścicielskiego nieruchomości, np. zakończone niepowodzeniem postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia).

Czy osoba wpisana w dziale II księgi wieczystej to zawsze aktualny i rzeczywisty właściciel?

Zwykle tak.

Ale bywa i inaczej.

Stan prawny nieruchomości w praktyce wielokrotnie różni się od tego co zapisano w jej księdze wieczystej. Możliwe, że właściciel ujawniony w księdze już nie żyje, a dotąd nikt nie zajął się jego sprawami spadkowymi. Możliwe również, że właściciel ujawniony w księdze od dawna nie wykonywał swego władztwa i ktoś inny – samoistny posiadacz, już nabył własność wskutek zasiedzenia, tyle, że jeszcze nie przeprowadził związanego z tym postępowania. Bywa i tak, że wpis właściciela dokonany został – z różnych względów – wadliwie i teraz rzeczywisty właściciel może w każdej chwili wystąpić z powództwem o usunięcie niezgodności wpisu.

Przyczyn niezgodności między treścią wpisu a statusem właścicielskim nieruchomości może być zatem sporo i nie czas i miejsce tutaj na ich kompletne wyliczenie.

Odpowiedź na pytanie z tytułu tego wpisu, tj. jak dowiedzieć się kto jest właścicielem nieruchomości? musi opierać się na pewnym uproszczeniu. To uproszczenie sprowadza się do poprzestania na treści działu II księgi wieczystej.

Jeśli znasz numer księgi wieczystej, ale nie wiesz jak się do niej dostać, do powinieneś zapoznać się z jednym z moich poprzednich wpisów o księgach wieczystych.

Nie znasz numeru księgi wieczystej? Bez obaw, ustalenie kto jest w niej wpisany jako właściciel, będzie w tym wypadku wymagało trochę więcej pracy, ale również jest możliwe.

A jeśli Twojej nieruchomości dotyczy jeden z problemów poruszonych wyżej? To zapraszam do lektury kolejnych wpisów 🙂

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: